PLOIEŞTIUL NOSTRU
ORDINE ŞI PROGRES - 2020-2024


      Dragii mei,

      Am construit acest program pornind de la nevoile reale ale ploieştenilor, cu dorinţa sinceră de a îmbunătăţi confortul şi bunăstarea tuturor, de la copii la bătrâni.
      Odată restabilită ordinea în administraţie şi pe străzi, progresul comunităţii se va instala firesc.
      Ajutaţi-mă să readucem ordinea în Ploieşti!
      Pentru majoritatea proiectelor din programul meu există fonduri europene disponibile, iar în urma aplicării măsurilor propuse de organizare a administraţiei, mediul privat va deveni mai interesat să participe la dezvoltarea oraşului, ceea ce va diminua presiunea asupra bugetului local.
      Toate proiectele şi măsurile din acest program vor porni simultan.
      În calitate de Primar, voi supraveghea personal ritmul de realizare al programului şi vă voi ţine la curent cu acesta.
      Programul este conceput aşa cum aş fi vrut să îl aud şi să îl văd în ultimii 30 de ani şi oglindeşte personalitatea, felul meu de a fi şi aşteptările mele de la o administraţie care îşi iubeşte şi respectă cetăţenii.
      Aceasta este viziunea mea pentru următorii ani, iar ceea ce vă propun nu voi face de unul singur, ci în colaborare cu Consiliul Local şi celelalte autorităţi implicate, cu ajutorul tuturor funcţionarilor care aşteaptă o schimbare în bine şi, în special, prin susţinerea voastră.

      Aşa să ne ajute Dumnezeu!

      av. Răzvan-Toma STĂNCIULESCU
      Candidat pentru funcţia de PRIMAR al Municipiului Ploieşti
      Partidul Prahova în Acţiune

 1. Voi amenaja zone speciale de trafic (lăsat/luat copilul de la şcoală) în apropierea unităţilor de învăţământ, cu traseu şi regulament realizate cu sprijinul Politiei rutiere, pentru siguranţa copiilor şi fluidizarea traficului;
 2. Promovarea creării asociaţiilor de părinţi la nivel de şcoală şi colaborarea cu acestea;
 3. Creşterea nivelului de pază şi siguranţă al copiilor şi profesorilor, prin prezenţa agenţilor Poliţiei Locale în şcoli;
 4. Amenajarea terenurilor de sport ale unităţilor de învăţământ şi crearea unui program fix în care acestea să fie deschise tuturor celor care vor să facă mişcare;
 5. Construirea unor baze sportive comune pentru unităţile de învăţâmânt învecinate;
 6. Crearea unei baze comune de date pentru programele educative extraşcolare, pe care elevii sau profesorii să o poată accesa;
 7. Voi încuraja ca fiecare grădiniţă/şcoală/liceu să dezvolte un program de grădinărit şi unul de robotică;
 8. Voi promova adoptarea unor modificări legislative privind eliminarea consilierilor locali din conducerea unităţilor de învăţământ (depolitizarea învăţământului);
 9. Mă voi asigura ca mâncarea primită în sistemul de învăţământ de stat să fie sănătoasă şi nutritivă, prin controlul calităţii produselor. În acelaşi sens, voi impune controale periodice al firmelor care vând produse alimentare în şcoli şi licee.
 10. Extinderea învăţământului dual, prin implicarea mai multor agenţi economici în dezvoltarea şcolilor profesionale.

Declar război prafului şi microparticulelor din aer!

 1. Străzile şi trotuarele vor fi curăţate săptămânal cu jet de apă sub presiune;
 2. Primarul va ţine legătura cu ONG-urile de mediu în cadrul grupului de mediu Ploieşti Verde 2030 şi va supraveghea ritmul implementării tuturor proiectelor cu impact asupra mediului înconjurător;
 3. Voi accelera toate măsurile care duc la fluidizarea traficului şi scăderea numărului de autovehicule poluante pe străzi, începând cu parcul auto al Primăriei (mijloacele de transport în comun);
 4. Patru angajati ai Serviciului Proiecte cu Finanţare Internaţională vor avea atribuţii exclusiv legate de protecţia mediului înconjurător (identificarea fondurilor europene, scrierea de proiecte şi identificarea de soluţii viabile din alte zone). Voi suplimenta numărul angajaţilor din acest serviciu;
 5. Primăria va pune gratuit la dispoziţia oricăror ONG-uri spaţiul necesar pentru instalarea unor aparate pentru măsurarea calităţii aerului;
 6. Voi ţine, personal, sub urmărire ritmul planurilor de investiţii de retehnologizare şi ecologizare ale companiilor care poluează;
 7. Din 2021, anual, Ploieştiul va fi gazda celei mai mari conferinţe pe probleme de mediu din România;
 8. Primăria se va dota cu senzori de măsurare a zgomotului, care vor fi puşi în special la dispoziţia Politiei Locale, pentru ca aceasta să poată măsura zgomotul si sancţiona în cazul tulburării liniştii publice prin activităţi care produc zgomot dincolo de limita legală;
 9. Pubelele pentru deşeuri vor fi adăpostite în spaţii multifuncţionale adecvate, construite de municipalitate, închise şi supravegheate video, cu acces controlat. Spaţiile vor deservi şi ca loc de depozitare al uneltelor, parcare pentru biciclete şi vor fi conectate la reţeaua de apă, folosind panouri solare pentru energia electrică şi încălzirea apei;
 10. Voi urmări cu cea mai mare atenţie soluţionarea tuturor problemelor legate de colectarea selectivă a deşeurilor şi voi consolida poziţia Municipiului Ploieşti în Asociaţia de Dezvoltare Intracomunitară (în care se gestionează relaţia cu furnizorul de servicii);
 11. Ambrozia va fi combătută eficient, conform termenelor stabilite prin lege;
 12. Crearea aplicaţiei pentru smartphone “STOP POLUARE”, având ca scop sesizarea rapidă a evenimentelor poluatoare către toate autorităţile din domeniu, informarea, alertarea şi ţinerea la curent a cetăţenilor;
 13. Până în 2024, Ploieştiul trebuie să devină principalul oraş promotor al tehnologiilor alternative din România.
 1. Parcările aferente blocurilor vor fi sistematizate, lărgite şi marcate corespunzător, crescând numărul locurilor de parcare. Parcările noi vor fi asfaltate, nu se vor mai monta dale de beton cu umplutură de pământ (soluţia aceasta dovedindu-se nepractică);
 2. Parcarea autovehiculelor pe domeniul public va fi reglementată astfel încât trotuarele să fie eliberate. Vor apărea mai multe sensuri unice pentru a se crea locuri de parcare şi piste de bicicletă pe şosea. Riveranii vor avea prioritate dupa ora 17:00 pe locurile de parcare din apropierea locuinţelor. Se vor crea zone tarifare multiple  pentru parcarea pe domeniul public, în funcţie de zonă, oră şi zi a saptămânii – scopul fiind ca după reglementarea zonelor aglomerate să rezulte un procent de aproximativ 40% locuri cu plată şi 60% locuri fără plată;
 3. Se vor monta staţii de încărcare electrice pentru 10% din locurile de parcare din cartiere, pentru a încuraja achiziţia de automobile electrice;
 4. Realizarea unei parcări subterane/parțial suprateran în zona centrală (Hotel Prahova).
 1. Doresc schimbarea radicală a tuturor parcurilor din Ploieşti, inclusiv a celor din cartiere. Prin introducerea elementelor moderne de arhitectură peisagistică, parcurile vor deveni mai primitoare şi mai atractive, dar şi mai ieftin şi uşor de întreţinut. Pentru a folosi fondurile Primăriei eficient, plantele vor fi preponderent perene - nu vor mai fi înlocuite în fiecare sezon. Angajaţii care nu vor mai avea de lucru cu întreţinerea parcurilor îşi vor concentra activitatea asupra zonelor verzi aferente blocurilor;
 2. Parcurile vor avea program de curăţenie şi reguli clare de utilizare;
 3. Parcurile din cartiere vor avea terenuri pentru diverse jocuri sau activităţi care se pot desfăşura afară (de exemplu: minigolf), disponibile în timpul programului parcului.  Acestea vor fi gestionate de un responsabil al parcului, angajat al Primăriei.
 4. Locurile de joacă vor fi sigure şi curate pentru copiii noştri.  El vor fi întreţinute de  echipe ale Primăriei, dedicate acestui scop. Numărul şi suprafaţa locurilor de joacă vor creşte, realizându-se şi o hartă a acestora (disponibilă pentru telefoanele mobile);   
 5. Se va interzice pe domeniul public consumul oricăror tipuri de seminţe cu coajă, alune, arahide etc.;
 6. Niciun petic de pământ nu trebuie să rămână neamenajat sau neîngrijit. Asociaţiile de proprietari vor beneficia de programe prin care să achiziţioneze/închirieze la preţ redus ustensile şi unelte pentru întreţinerea spaţiilor comune (motocoasă, fierăstrău electric, foarfecă electrică, pistol de spălat cu apă sub presiune etc.), precum şi a materialului săditor;
 7. Zonele verzi din cadrul unităţilor de învătământ sau ale instituţiilor publice vor fi amenajate şi deschise publicului, în afara orelor de curs;
 8. Voi promova înfiinţarea unor grupuri de lucru de voluntari formate din arhitecţi, constructori, artişti plastici şi grădinari peisagişti. Aceştia vor avea libertatea de a amenaja locurile virane de mici dimensiuni (gangurile de la blocuri, sensuri giratorii etc.);
  Zonele astfel amenajate vor primi timp de un an denumirea grupului care le-a amenajat;
 9. Identificarea corectă a speciilor de arbori pentru realizarea unei centuri verzi a oraşului, în funcție de rezistenţa acestora, adaptarea climatică şi eficienţa privind reducerea poluării.
 1. Orice funcţionar al Primăriei va fi în măsură sa furnizeze cetăţenilor informaţii despre unde trebuie să se adreseze, chiar dacă problema sesizată nu este de competenţa sa;
 2. Monitorizarea prin GPS a angajaților Primăriei cu activitate de teren;
 3. Voi crea un grup de lucru cu primăriile învecinate atât pentru a dezvolta proiecte comune şi coerente de care să beneficieze ploieştenii, cât şi pentru a înlătura problemele din zonele respective care îi afectează pe ploieşteni;
 4. Dotarea tuturor clădirilor cu lifturi pentru scări şi refacerea zonelor de accces la intrările clădirilor, astfel încât să poată fi utilizate comod de utilizatorii fotoliilor rulante sau cărucioarelor pentru copii;
 5. Toti angajaţii Primăriei vor avea de îndeplinit criterii de performanţă, un consilier al Primarului, specialist în resurse umane, va urmări modul de lucru al acestora, felul în care se pregătesc profesional şi rezultatele activităţii;
 6. Primăria va organiza târguri pentru recrutare de personal şi cu firmele care activează pe piaţa forţei de muncă din Uniunea Europeana, pentru a asigura cele mai avantajoase şi sigure locuri de muncă pentru ploieştenii care vor să lucreze temporar în afara ţării;  
 7. Voi institui şi acorda Premiul “Cetăţeanul lunii” pentru ploieştenii care vor fi activi în a sprijini activităţile Primăriei prin voluntariat;
 8. Se vor crea rute de transport în comun expres şi se vor reface traseele rutelor existente, astfel încât să corespundă nevoilor actuale ale cetăţenilor, conectând mai bine cartierele de zonele comerciale, de zonele de relaxare şi de nodurile de transport.
 9. Pagina de Facebook şi site-ul Primăriei vor prezenta modele de urmat din comunitate, indiferent dacă sunt cetăţeni sau firme private, angajaţi cu rezultate deosebite sau proiecte inovatoare, iar anunţurile privind orice întâlnire publică vor fi făcute în timp util pentru ca cetăţenii să îşi poată programa participarea; înregistrările video ale şedinţele Consiliului Local vor fi postate integral;
 10. Toate ghişeele la care cetăţeanul trebuie să se aplece vor fi desfiinţate. Se vor alinia programele de lucru cu publicul ale tuturor instituţiilor Primăriei;
 11. Indemnizaţiile acordate persoanelor asistate social vor fi condiţionate de contribuţia acestora în cadrul serviciilor comunitare, în funcţie de capacitatea fizică a acestora;
 12. Gratuitatea pentru folosirea transportului în comun va fi acordată doar elevilor şi persoanelor cu venituri mici. Seniorii vor beneficia de transport gratuit, după stabilirea unui program orar, care să excludă orele aglomerate din zilele de lucru;
 13. Publicitatea plătită de Primărie nu va mai conţine numele primarului şi se va concentra doar pe promovarea evenimentelor şi atragerea de turişti.
 14. Modernizarea iluminatului public din parcuri şi din zonele de interes (instituţii, muzee, gări), prin folosirea unor corpuri de iluminat care asigură şi conexiune Wi-Fi.
 15. Anual, voi prezenta un raport al activităţii din Primărie, ce s-a realizat, ce probleme am întâmpinat şi ce vom face în continuare – Starea oraşului.
 16. Elaborarea de către fiecare direcţie şi instituţie din subordinea Primăriei a unui Plan de gestionare şi funcţionare în perioade de risc epidemiologic crescut, astfel încât activitatea acestora să fie neîntreruptă.
 1. Voi elimina rugina, tencuiala mucegăită, lemnul putred şi voi reface pavajul spart;
 2. Reamenajarea şi păstrarea curată a tuturor intrărilor în oraş. Prima impresie contează cel mai mult;
 3. Sprijinirea proprietarilor din casele care fac parte din patrimoniul istoric al oraşului de a-şi renova faţadele şi acoperişurile clădirilor, prin programe de finanţare ale Primăriei;
 4. Crearea programului “Termină-ţi treaba!” prin care Primăria, în parteneriat cu firmele care comercializează materiale de construcţii, va pune la dispoziţia proprietarilor materialele necesare finisării gardurilor şi pereţilor caselor care se situează pe limita de proprietate cu domeniul public (la trotuar);
 5. Se vor institui noi reguli de afişaj publicitar stradal pentru toţi comercianţii care îşi desfăşoară activitatea în zonele centrale, pe arterele principale şi în zonele aglomerate;
 6. Marcajele rutiere pe asfalt vor evidenţia în mod clar regula impusă şi se vor face în straturi groase, cu materiale speciale, pentru a nu fi necesară revopsirea acestora an de an;
 7. Vor fi instalate WC-uri publice moderne, automate, cu toate utilităţile necesare, în toate zonele aglomerate din Ploieşti;
 8. Voi sprijini restaurantele şi barurile să-şi extindă activitatea pe domeniul public (terase), dar voi institui reguli pentru uniformizarea mobilierului (mese, scaune, umbrele);
 9. Primăria va sprijini comercianţii să-şi înlocuiască chioşcurile existente cu chioşcuri tip, moderne şi estetice, pentru a elimina impresia de bazar ieftin;  
 10. Vom realiza o aplicaţia pentru telefoanele mobile “Spune-i primarului!”, prin care cetăţenii să poată sesiza ORICE problemă către Primărie (inclusiv foto), gestionată de Serviciul Relaţii cu Publicul, sesizările fiind distribuite serviciilor care sunt în măsura de a interveni.
 11. Voi accelera realizarea planului de mobilitate urbană.
 12. Relocarea Oborului în zona Mihai Bravu – Centura de Est, pentru a se asigura spaţiul necesar desfăşurării unui târg civilizat.
 1. Sprijinirea sportului de masă şi reorganizarea Clubului Sportiv Muncipal spre acest scop;
 2. Reamenajarea terenurilor de sport din cadrul şcolilor/liceelor şi liberalizarea accesului la acestea;
 3. Accelerarea proiectului privind construirea bazinului olimpic de nataţie. Colaborarea cu primăriile din jurul Ploieştiului pentru a construi 3 bazine de nataţie (cu lunigme 25 m.);
 4. Realizarea de competiţii sportive lunare pentru amatori, cu impact naţional, realizate în parteneriat cu cluburile sportive private (în Ploieşti şi împrejurimi);
 5. Finanţarea antrenorilor CSM pentru a consilia şi construi echipe sportive la şcolile gimnaziale şi la licee, alături de profesorii de educaţie fizică;
 6. Conectarea bazelor sportive ale unităţilor de învăţământ învecinate şi folosirea acestora în comun;
 7. Fiecare şcoală/liceu va avea clubul său sportiv (cu mai multe discipline sportive), organizându-se competiţii la nivel local şi judeţean, scopul fiind de a crea o bază cât mai largă de selecţie a sportivilor ploieşteni;
 8. Universitatea va avea club sportiv pentru a putea prelua cei mai buni sportivi după absolvirea liceului, participând la competiţiile oficiale de nivel naţional şi european;
 9. Voi încuraja formarea echipelor feminine pentru toate sporturile de echipă;
 10. Voi construi piste de alergare (din material cauciucat) în toate parcurile, inclusiv în zonele verzi din cartiere.
 1. Poliţia Locală va avea motto-ul “Slujim şi protejăm cetăţenii”;
 2. Agenţii Poliţiei Locale vor patrula pentru a identifica problemele oamenilor şi ale cartierelor. Ei vor reprezenta prima legatură dintre oameni şi administraţie;
 3. Sancţiunile pentru încălcarea prevederilor legale vor fi date gradual, astfel încât scopul principal să fie încurajarea celor sancţionaţi de a respecta legea de bună voie;
 4. Agenţii vor avea avea trasee prestabilite, monitorizate cu GPS, pentru a verifica siguranţa în şcoli, pe terenurile de sport şi la ieşirile din licee;
 5. Voi pune accent pe identificarea şi soluţionarea cazurilor de violenţă domestică şi de cruzime asupra animalelor. Vor fi create parteneriate cu Asociaţiile care îşi desfăşoară activitatea în domeniul protecţiei victimelor violenţei domestice şi în domeniul protecţiei animalelor.
 1. Verificarea utilizării şi reglarea preţurilor pentru folosinţa bunurilor aparţinând municipalităţii (terenuri şi construcţii);
 2. Mutarea partidelor din sediile aflate în zona centrală a oraşului, pentru a permite dezvoltarea unei zone centrale civice;
 3. Sprijinirea, prin acordarea unor facilităţi privind spaţiul locativ, tuturor asociaţiilor şi organizaţiilor care desfăşoară activităţi cu impact asupra comunităţii, în special în ceea ce priveşte:
  • diminuarea poluării:
  • educaţia copiilor şi incluziunea copiilor defavorizaţi sau cu dizabilităţi;
  • socializarea şi îngrijirea seniorilor;
 4. Cluburile pensionarilor vor fi puse gratuit la dispoziţia oricăror entităţi care desfăşoară activităţi în care sunt implicaţi şi seniorii;
 5. Eliminarea influenţei politicului în ceea ce priveste patrimoniul afectat educaţiei (consilierii locali nu vor mai face parte din consiliile de administraţie ale gradiniţelor, şcolilor şi liceelor);
 6. Reluarea negocierilor pentru achiziţia casei Radu Stanian (fosta Casă a Căsătoriilor) şi a terenului aferent bazei sportive a Colegiului Naţional Ion Luca Caragiale.
 7. Mutarea garajelor TCE la marginea oraşului,  în zona Mihai Bravu - Moara Nouă/ Bariera Bucureşti - Ghighiu şi accelerarea schimbării parcului auto. Consiliul Local va identifica cea mai bună utilizare pentru terenul devenit disponibil;
 8. Peroanele staţiilor aferente staţiilor TCE vor fi modernizate, lărgite şi adaptate pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi şi al cărucioarelor pentru copii.
 1. Voi urmări respectarea programului de funcţionare şi de aprovizionare al pieţelor;
 2. Se vor crea zone speciale pentru aprovizionare, astfel încât parcările din zonele pieţelor să fie utilizate exclusiv de clienţi;
 3. Voi creşte numărul de controale la comercianţi  pentru a asigura prezenţa produselor naturale şi sănătoase în pieţe, inclusiv controlul Direcţiei de Sănătate Publică;
 4. Voi accentua dezvoltarea pieţelor din cartiere;
 5. Comerţul ambulant stradal, fără autorizaţie, va fi eliminat şi reorganizat în cadru civilizat;
 6. Preţul plătit de comercianţii din pieţe pentru spaţiul folosit va fi recalculat pentru a corespunde cu condiţiile oferite în prezent de Primărie.
 1. Sprijinirea ONG-urilor sau firmelor care doresc să se implice în construirea oricărui tip de unitate spitalicească;
 2. Crearea unui program de testare a stării de sănătate a populației defavorizate (tensiune arterială, glicemie, electrocardiogramă, eventual ecografie abdominală și radiografie pulmonară);
 3. Dezvoltarea unui centru de recuperare medicală şi fizioterapie, în special pentru copii;
 4. Sprijinirea ONG-urilor care desfăşoară activităţi ocupaţionale şi de suport psihologic pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate;
 5. Voi institui Ziua Colectiv (30 octombrie), în care fiecare cetăţean sau firmă îşi va verifica sistemul privind siguranţa la incendiu;
 6. Sprijinirea ONG-urilor care se ocupă de protecţia animalelor, pentru a realiza programe de sterilizare gratuită a animalelor (cu sau fără adăpost);
 7. Verificarea şi coordonarea programului de dezinsecţie şi deratizare la nivel de oraş;
 8. Coordonarea unui program pentru protecţia victimelor violenţei domestice împreună cu Poliţia Municipiului Ploieşti, Baroul Prahova, Judecătoria Ploieşti, ONG-urile active în acest domeniu, medici psihologi, unităţi de cazare temporară).
 1. Poeziile lui Nichita Stănescu vor fi afişate în mijloacele de transport în comun şi în parcuri. Voi realiza traseul turistic Paşii lui Nichita, prin marcarea tuturor imobilelor unde a locuit, lucrat şi petrecut timpul;
 2. Lansarea unui festival de comedie artistică şi realizarea traseului turistic Paşii lui Toma Caragiu (marcarea tuturor imobilelor unde a locuit şi lucrat);
 3. Realizarea unui traseu turistic al tuturor construcţiilor proiectate de arh. prof. Toma T. Socolescu – Comorile lui Socolescu;
 4. Realizarea proiectului cu impact educaţional: Ploieşti în istorie (traseu turistic);
 5. Realizarea muzeului în aer liber Ploieşti în al II-lea Război Mondial dedicat bombardamentului de la 1 august 1943  – Operaţiunea Tidal Wave (în zona rafinăriei Rompetrol-Vega);
 6. Punerea în valoare a tradiţiei industriale petroliere prin crearea traseului turistic Ploieşti- oraşul aurului negru, care va fi parte a Muzeului Petrolului, prin expunerea de instalaţii şi utilaje petroliere în diverse zone ale oraşului;
 7. Realizarea unui traseu turistic al bisericilor din Ploieşti;
  Toate traseele turistice vor fi incluse într-o aplicaţie pentru telefoanele mobile;
 8. In fiecare lună va fi organizat un eveniment major (competiţie/festival), cu impact naţional - de artă sau sportiv;
 9. Se vor stabili locurile unde pot performa artiştii stradali şi se vor emite autorizaţii de funcţionare, cu program stabilit;
 10. Turnul Paraşutiştilor va fi recondiţionat şi amenajat ca observator turistic;
 11. Voi promova concursuri între cartiere (curăţenie, artă, sport, culinare etc.). Finalele competiţiilor se vor desfăsura la Zilele Oraşului.
 12. Voi continua şi extinde activităţile Teatrului Toma Caragiu şi Filarmonicii Paul Constantinescu, precum şi ale celorlalte centre culturale, verificându-se impactul de care se bucură aceste activităţi;
 13. Pentru manifestarea libertăţii de exprimare, pe esplanada centrului civic (Casa de Cultură a Sindicatelor) voi amplasa un bust (cu piedestal) al lui Vasile Paraschiv, pentru ca orice cetăţean să aibă o tribună de unde să se facă auzit mulţimii.

      Bisericile vor fi sprijinite să obţină finanţari europene pentru renovări, îmbunătăţiri şi modernizări, în special cele prin care se păstrează patrimoniul istoric sau prin care se dezvoltă activităţi educaţionale.
      Sprijinirea preoţilor parohi de a reamenaja peisagistic curţile şi grădinile bisericilor şi de a le menţine deschise publicului pe timpul zilei.
      Voi promova desfăşurarea de activităţi laice (educaţionale, artistice şi recreative) pentru tineri, în cadrul bisericilor.

      În următorii 8 ani voi sprijini reformarea universităţii, care va fi cunoscută la acel moment sub o nouă denumire (Universitatea Ploieşti), cu specializări în tradiţia tehnologiilor privind energia, precum şi pentru facultăţile şi specializările în administraţie publică şi europeană, limbi străine, automatică şi sport.
      După model american, clubul sportiv al universităţii va prelua toţi absolenţii de liceu cu aptitudini sportive şi va fi prezent în competiţiile sportive la nivel înalt (naţionale şi europene). Clubul sportiv al universităţii va fi sponsorizat în principal de mediul privat.
      Universitatea Ploieşti va fi partener oficial al Primăriei, fiind prezentă la toate evenimentele cultural-educaţionale şi sportive organizate în Ploieşti.
      Primăria va sprijini activitatea ligilor studenţeşti, pentru ca studenţii să fie mai prezenţi în viaţa oraşului.

 1. Reabilitarea pasajelor pietonale şi concesionarea acestora către micii comercianţi;
 2. Reparaţii prioritare asupra trotuarelor, inclusiv crearea de acces la fiecare colţ de stradă pentru cărucior sau fotoliu rulant şi instalarea de marcaje pentru nevăzători;
 3. Prioritizarea investiţiilor în funcţie de impactul pe care îl au asupra sănătăţii şi siguranţei cetăţenilor. Voi solicita un raport al Poliţiei rutiere privind zonele din Ploieşti cu cele mai multe accidente, pentru a începe reamenajarea acestor zone cu prioritate. 
 4. Accelerarea următoarelor programe de invesţii aflate în derulare:
   - modernizarea Halelor Centrale şi ale pieţelor din cartiere;
   - definitivarea Planului Urbanistic General;
   - instalarea sistemului de supraveghere video la nivelul întregului oraş;
   - canalizarea şi asfaltarea din cartierele Râfov, Mitică Apostol, Mimiu, Petrolului;
   - realizarea nodurilor de transport multimodale;
   - schimbare parcului auto şi al tramvaielor;
   - regenerarea termică a blocurilor (anveloparea);
   - reparaţii şi renovare a pasajului suprateran de la Gara de Sud şi extinderea acestuia pentru a face loc unei piste pentru biciclete;
   - digitalizarea serviciilor Primăriei;
   - mutarea adăpostului pentru câinii abandonaţi de lângă Grădina Botanică într-un spaţiu mai adecvat, demers care va asigura atât condiţii mai bune pentru câini, cât şi dezvoltarea activităţilor Grădinii Botanice;
   - amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi aferente cursurilor de apă Dâmbu şi Teleajen.